duchy 20. sierpnia 2010 12:50:00

Przepowiednia

Jeżeli włożysz kluczyk do książęczki od nabożeństwa zacznie prześladować cię duch,

dopiero ksiądz może odpędzić złego ducha.
Komentarze (0)LINKIskaza | arwena-nimrodel | vial | astrologia4 | ocena-blog | Mailing